Tumblelog by Soup.io
 • Zero000
 • sadnessdove
 • odurzony
 • erotyzm
 • Valkirias
 • knurek
 • DaveFallen
 • elvisarias
 • Punkroc
 • milivanili
 • marakesz
 • polamanyludzik
 • nika3005
 • szyy
 • mysweetnewyork
 • aleKSandra
 • werrr
 • diammond
 • Kasta
 • manzana
 • werqq
 • whatadesire
 • atara
 • PEROZIVKOVIC
 • bluevalentineonceagain
 • kochajmnie
 • mayhem
 • Sukkie
 • maisha
 • 99thingstodobeforeidie
 • resort
 • rastee
 • toskafkee
 • wisniowysad
 • unitedsoupsfashion
 • nensie
 • yourheartbeat
 • kitty-pryde
 • naasty
 • szaaatan
 • TakeTheLadyOutWalking
 • zjadlabym-cie
 • loveya
 • vardia
 • GaleriaEmocji
 • miischa
 • mamadynia84
 • katvont
 • retaliate
 • idepopiwo
 • stockholmsyndrome
 • crumbcake
 • zou-za
 • angelsdemon
 • lotsoflove
 • flitterempire
 • namelessberry
 • mostwanted14312
 • comaWhite
 • Clary
 • storczyk
 • guyver
 • wannaherbaty
 • awkwardmoments
 • saaanx
 • vickytoria
 • keepcreepy
 • bezimienna23
 • Suuoon
 • razzmatazz
 • jeromellwey
 • gemma
 • alifefullofexperiences
 • badpotato
 • Precz
 • eternalloveee
 • pjsx
 • helloporn
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

8503 90ab 500
Reposted fromweheartit weheartit viatomesh tomesh
8771 ab96 500
Reposted bypetewtomeshrocktennerpotatosCiupus
8770 2e3b 500
8769 2fbd 500
8768 4ad5 500
8767 ee51 500
8766 1f5c 500
8765 7051 500
8763 430e 500
8762 9080 500
8761 01fe 500
1978 eeb5
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viainnocencja innocencja
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak

December 05 2017

Reposted fromwspomnienie wspomnienie viaZoonk11 Zoonk11
9294 a10a
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
4436 4632
Reposted fromdeszcz deszcz viayourhabit yourhabit
Chciałabym wejść do Twojego mózgu, poszukać mojego imienia i sprawdzić jaką mam definicję.
Reposted fromnexxt nexxt viayourhabit yourhabit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl